Välj ditt Sandåkontor och få lokala erbjudanden och kontaktperson.
Tillbaka till Sandå Sverige

Privat/Företag
Välj Sandåkontor

Renovering av balkonger.

Inget höjer det ekonomiska värdet och trivseln mer på en lägenhet än en fin och trygg balkong.


Men balkongen är hårt utsatt av väder och vind och ofta bildas sprickor i kanter och hörn. Som fastighetsägare är du ansvarig för att balkongen är säker, både för dem som vistas på den och dem som befinner sig under.

För att balkongen ska hållas i skick är det viktigt att den underhålls på rätt sätt och att eventuella skador upptäcks och åtgärdas i tid.

Vi på Sandå erbjuder konditionsbesiktning av balkongplattorna och vi har ett system för att behandla de utsatta ytorna med vattenbeständiga och slitstarka beläggningar.

Naturligtvis arbetar vi med speciellt anpassade färger för att möta de höga kraven på beständighet och estetik.

Trigger
X

Vill du välja som standardval i fortsättningen?

Välj