Välj ditt Sandåkontor och få lokala erbjudanden och kontaktperson.
Tillbaka till Sandå Sverige

Privat/Företag
Välj Sandåkontor

Här går hög kvalitet och
miljöarbete hand i hand.

Sandås miljöarbete bygger på tanken om att allt som görs räknas. Därför utbildar vi oss kontinuerligt, tar hand om vårt avfall och väljer material som påverkar miljön så lite som möjligt.

Sedan 2002 är vi miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det betyder att vi två gånger om året blir granskade av externa revisorer så att vi håller vad vi lovar.

Miljö

Våra fyra fokusområden där vi lägger ner extra mycket arbete för att förbättra oss:
Transporter – vi planerar vår körning och kör miljövänligt.
Avfall – vi sorterar det som är möjligt och tar alltid hand om farligt avfall.
Utsläpp – vi ser till att inga färgrester hamnar i avloppet.
Produkter – vi väljer i första hand produkter som är märkta med Svanen eller EU-blomman.

 

Trigger
X

Vill du välja som standardval i fortsättningen?

Välj