Välj ditt Sandåkontor och få lokala erbjudanden och kontaktperson.
Tillbaka till Sandå Sverige

Privat/Företag
Välj Sandåkontor

Välkommen
till Sandås
marknads-
avdelning.

Det är till oss du som leverantör eller samarbetspartner ska vända dig om du har frågor om Sandås varumärke eller vår grafiska profil; om marknadsföringsmaterial, exponering vid mässor eller liknande. Hör av dig, vi kan svara på det mesta.

Fredrik Laurin, Affärsutvecklare
Tel: 08-714 36 22
E-post: fredrik.laurin@sanda.se

Gunnel Bröndbo-Grass, Marknad
Tel: 08-714 36 02
E-post: gunnel.grass@sanda.se

Åsa Gollungberg, Upphandling & LOU
Tel: 08-714 35 01
E-post: asa.gollungberg@sanda.se

Trigger
X

Vill du välja som standardval i fortsättningen?

Välj