Välj ditt Sandåkontor och få lokala erbjudanden och kontaktperson.
Tillbaka till Sandå Sverige

Privat/Företag
Välj Sandåkontor

Ledning.

Göran Burenstam Linder, vd
E-post: goran.burenstam.linder@sanda.se

Anders Jansson, extern vice vd och regionchef Stockholm & Norr
Telefon: 08-714 36 01
E-post: anders.jansson@sanda.se

Benny Holmberg, regionchef Sydväst
Telefon: 046-13 51 14
E-post: benny.holmberg@sanda.se

Douglas Rosell, regionchef Sydost
Telefon: 
036-31 44 31
E-post: 
douglas.rosell@sanda.se

Johan Trygg, regionchef Väst
Telefon: 019-16 53 53
E-post: johan.trygg@sanda.se

Peter Fredriksson, regionchef Mitt & Plåt
Telefon: 08-714 35 09
E-post: peter.fredriksson@sanda.se

Nicklas Andersson, ekonomiansvarig
Telefon: 08-714 36 06
E-post: nicklas.andersson@sanda.se

Andreas Nordstrand, kvalitets- och miljöansvarig
Telefon: 08-714 35 15
E-post: andreas.nordstrand@sanda.se

Styrelse.

Håkan Roos, ordförande

Björn Klarin, ledamot

Göran Burenstam Linder, ledamot

Trigger
X

Vill du välja som standardval i fortsättningen?

Välj