Välj ditt Sandåkontor och få lokala erbjudanden och kontaktperson.
Tillbaka till Sandå Sverige

Privat/Företag
Välj Sandåkontor

Vår kund-
ombudsman,
din fördel.

Vårt mål på Sandå är att alla kunder ska känna sig rättvist behandlade och nöjda. Men ibland blir det missförstånd och ibland gör vi fel.

Har du synpunkter ska du i första hand vända dig till ditt lokala Sandåkontor. Är du inte nöjd med den hjälp du får eller om ni inte kommer överens finns vår kundombudsman.

Till vår kundombudsman är du givetvis också välkommen med mer allmänna åsikter om Sandå som företag, komma med tips och idéer. Vi vill bli bättre, därför vill vi veta vad du tycker vi är bra eller mindre bra på.

E-posta ditt ärende och dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dig.

E-post: kundombudsmannen@sanda.se

Trigger
X

Vill du välja som standardval i fortsättningen?

Välj