Välj ditt Sandåkontor och få lokala erbjudanden och kontaktperson.
Tillbaka till Sandå Sverige

Privat/Företag
Välj Sandåkontor

En totalupplevelse av ett gott hantverk

gestaltning vår vision

I samband med vårt konvent – Sandå Framåt – nådde vi kulmen på ett förändringsarbete som pågått under hela 2012 och där alla varit inblandade. ”Det förändringsarbetet har sina rötter i våra löften och våra tidigare löften har blivit ett löfte: En totalupplevelse av ett gott hantverk” säger Jonas Lundin, VD.

Vi behöver radera bort den negativa stämpeln som finns inom hantverket och vända det till något positivt.

2013-02-04

Trigger
X

Vill du välja som standardval i fortsättningen?

Välj