Välj ditt Sandåkontor och få lokala erbjudanden och kontaktperson.
Tillbaka till Sandå Sverige

Privat/Företag
Välj Sandåkontor

El i tanken.

Sandå sätter miljötänket högt och arbetar nu aktivt även i gröna fordon.

Med våra Sandåbilar som rullar på era gator ökar vi nu vår medvetenhet ytterligare ett snäpp. El i tanken. Vi kör helt enkelt på el som drivmedel.

Orter som idag kör på el är Helsingborg, Karlstad, Uppsala, Visby, Västervik och Örebro, och vi arbetar vidare på en breddning.

Våra el-bilar klarar 17 mil innan de måste laddas och de kan köras i enlighet med rådande hastighetsgränser. De är ljudlösa men i övrigt med samma funktioner och möjligheter som våra andra fordon. Ett spännande steg mot större ansvar för vår gemensamma miljö.

Trigger
X

Vill du välja som standardval i fortsättningen?

Välj